ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Εθνικές εκλογές – Μάιος 2023

Αρχική Εκλογικές περιφέρειες Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών

Δημος
Πετρουπόλεως