Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Αστυπάλαιας Δωδεκανησου

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 1.855 Ψήφισαν: 1.032 Συμμετοχή: 55,63%
Ενσωμάτωση: 3 / 3 (100,00%) Έγκυρα: 873 Ακυρα / Λευκά: 159 Έδρες: 13
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Κονταράτος Πανορμίτης του Αναστασίου 873 100,00 13
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Κονταρατος Πανορμιτης Α 832 63,13 7
Περδικης Νικολαος Δημητ 486 36,87 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC