Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Λειψών Δωδεκανησου

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 1.081 Ψήφισαν: 452 Συμμετοχή: 41,81%
Ενσωμάτωση: 2 / 2 (100,00%) Έγκυρα: 373 Ακυρα / Λευκά: 79 Έδρες: 13
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Σπύρου Μπενέτος του Εμμανουήλ 373 100,00 13
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Σπυρου Μπενετος Εμμανου 433 100,00 11
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC