Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Διρφύων Ευβοιας

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 8.105 Ψήφισαν: 6.487 Συμμετοχή: 80,04%
Ενσωμάτωση: 23 / 23 (100,00%) Έγκυρα: 6.189 Ακυρα / Λευκά: 298 Έδρες: 17
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Μπουροδήμος Ιωάννης του Παναγιώτη 3.387 54,73 10
Καπετάνιος Γεώργιος του Ηρακλή 2.802 45,27 7
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Μπουροδημος Ιωαννης Παν 2.822 42,82 7 3.247 51,42 11
Καπετανιος Γεωργιος Ηρα 1.968 29,86 4 3.068 48,58 3
Τζαφερος Ιωαννης Γεωργι 1.801 27,33 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC