Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Ελυμνίων Ευβοιας

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 5.674 Ψήφισαν: 4.434 Συμμετοχή: 78,15%
Ενσωμάτωση: 14 / 14 (100,00%) Έγκυρα: 4.224 Ακυρα / Λευκά: 210 Έδρες: 17
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Μάρκου Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα 1.937 45,86 10
Ψαρρός Ανέστης Δημητρίου 1.453 34,40 5
Κατσίνης Δημήτριος του Εμμανουήλ 663 15,70 2
Γιαννάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου 171 4,05 0
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Ψαρρος Ανεστης Δημητριο 1.849 41,99 5 2.158 51,45 7
Φλωκος Γεωργιος Νικολαο 1.414 32,11 3 2.036 48,55 2
Καρατζουδης Ιωαννης Παν 943 21,42 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC