Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Κοινότητα Λιχάδος Ευβοιας

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 990 Ψήφισαν: 869 Συμμετοχή: 87,78%
Ενσωμάτωση: 3 / 3 (100,00%) Έγκυρα: 831 Ακυρα / Λευκά: 38 Έδρες: 9
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Καρανικολός Ευστάθιος του Γεωργίου 497 59,81 6
Στάμου Αθανασία του Γεωργίου 334 40,19 3
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Σταμου Αθανασια Γεωργιο 452 54,72 5
Βουτσιλακος Ιωαννης Γεω 374 45,28 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC