Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Μεσσαπίων Ευβοιας

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 12.817 Ψήφισαν: 10.726 Συμμετοχή: 83,69%
Ενσωμάτωση: 33 / 33 (100,00%) Έγκυρα: 10.090 Ακυρα / Λευκά: 636 Έδρες: 21
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Μπαζώτης Αντώνιος του Κωνσταντίνου 4.736 46,94 13
Λαφαζάνης Γεώργιος του Ανέστη 4.533 44,93 7
Κεραμιδάς Ιωάννης του Βασιλείου 821 8,14 1
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Μπαζωτης Αντωνιος Κων/ν 5.592 53,26 18
Yποψήφιος του ΠAΣOK, προερχόμενος από το ΠAΣOK Καλαβρης Αθανασιος Ιωαν 4.907 46,74 11
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC