Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Ωρεών Ευβοιας

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 4.365 Ψήφισαν: 3.155 Συμμετοχή: 72,28%
Ενσωμάτωση: 10 / 10 (100,00%) Έγκυρα: 3.009 Ακυρα / Λευκά: 146 Έδρες: 13
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Σταματίου Ιωάννης του Ευσταθίου 1.345 44,70 8
Πλατανιώτης Γεώργιος του Δημητρίου 1.084 36,03 3
Μπακάλη Παναγιώτα του Νικολάου 580 19,28 2
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Λαδας Βασιλειος Σοφοκλη 1.332 40,78 3 1.773 58,25 5
Σταματιου Ιωαννης Ευστα 947 29,00 2 1.271 41,75 1
Πλατανιωτης Γεωργιος Δη 761 23,30 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC