Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Ζακυνθίων Ζακυνθου

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 14.717 Ψήφισαν: 9.777 Συμμετοχή: 66,43%
Ενσωμάτωση: 34 / 34 (100,00%) Έγκυρα: 9.255 Ακυρα / Λευκά: 522 Έδρες: 21
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Τσαγκαρόπουλος Διονύσιος-Κωνσταντίνος του Νικολάου-Γεωργίου 4.590 49,59 13
Yποψήφιος ΠAΣOK / Συνασπισμού. Μπετίνης Ευστάθιος-Αγαμέμνων του Διονυσίου 3.791 40,96 7
Υποψήφιος ΚΚΕ, ΔΗΚΚΙ, Κομμουνισ. Ανανέωσης, Παρέμβαση Αριστ. Πολιτών και άλλες ριζοσπαστικές δυνάμεις Κορφιάτης Ιωάννης του Χαραλάμπους 625 6,75 1
Aνεξάρτητος του ΠAΣOK χωρίς κομματική στήριξη. Φώτης-Γρηγόριος Λαδικός του Σαράντη 249 2,69 0
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Aνεξάρτητος που στηρίζεται από: NΔ και ΔHKKI. Τσαγκαροπουλος Κων/νος- 4.170 43,87 6 5.027 57,41 9
Aνεξάρτητος του ΠAΣOK χωρίς κομματική στήριξη. Αγαλιανος Ιωαννης Παναγ 2.699 28,40 4 3.729 42,59 3
Aνεξάρτητος του ΠAΣOK χωρίς κομματική στήριξη. Λαδικος Φωτιος-Γρηγοριο 1.581 16,63 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC