Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Λασιώνος Ηλειας

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 2.495 Ψήφισαν: 1.962 Συμμετοχή: 78,64%
Ενσωμάτωση: 7 / 7 (100,00%) Έγκυρα: 1.902 Ακυρα / Λευκά: 60 Έδρες: 13
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Παπαντώνης Βασίλειος του Διονυσίου 852 44,79 8
Καρπέτας Νικόλαος του Ιωάννη 571 30,02 3
Παπαδόπουλος Κλεάνθης του Νικολάου 479 25,18 2
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Παπαδοπουλος Κλεανθης Ν 586 29,13 2 965 53,79 7
Παπαντωνης Βασιλειος Δι 562 27,93 2 829 46,21 0
Ντινος Σπυριδων Παναγιω 493 24,50 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC