Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Μακεδονίδος Ημαθιας

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 3.556 Ψήφισαν: 2.925 Συμμετοχή: 82,26%
Ενσωμάτωση: 10 / 10 (100,00%) Έγκυρα: 2.752 Ακυρα / Λευκά: 173 Έδρες: 13
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Δαλλας Ιωαννης του Γεωργιου 1.632 59,30 8
Μονεδα-Χορμοβα Αναστασια του Μιχαηλ 1.120 40,70 5
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Δαλλας Ιωαννης 1.901 66,68 10
Δελλας Αθανασιος 950 33,32 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC