Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Θραψανού Ηρακλειου

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 2.491 Ψήφισαν: 2.112 Συμμετοχή: 84,79%
Ενσωμάτωση: 8 / 8 (100,00%) Έγκυρα: 1.903 Ακυρα / Λευκά: 209 Έδρες: 13
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Λαδωμενος Εμμανουηλ του Σταυρου 1.903 100,00 13
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Λαδωμενος Εμμανουηλ Στα 1.258 58,24 8
Σκλιβακης Κωνσταντινος 902 41,76 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC