Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Ρούβα Ηρακλειου

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 2.961 Ψήφισαν: 2.100 Συμμετοχή: 70,92%
Ενσωμάτωση: 8 / 8 (100,00%) Έγκυρα: 1.988 Ακυρα / Λευκά: 112 Έδρες: 13
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Οικονομακης Φανουριος του Λεωνιδα 1.988 100,00 13
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Οικονομακης Φανουριος Λ 2.079 100,00 11
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC