Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Παλιανης Ηρακλειου

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 2.283 Ψήφισαν: 1.826 Συμμετοχή: 79,98%
Ενσωμάτωση: 7 / 7 (100,00%) Έγκυρα: 1.682 Ακυρα / Λευκά: 144 Έδρες: 13
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Μπολακης Αριστειδης του Ζαχαρια 1.682 100,00 13
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Μπολακης Αριστειδης Ζαχ 1.039 57,82 9
Ραπτακης Ευαγγελος Ιωαν 758 42,18 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC