Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Ανακτορίου Αιτωλοακαρνανιας

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 9.008 Ψήφισαν: 7.175 Συμμετοχή: 79,65%
Ενσωμάτωση: 22 / 22 (100,00%) Έγκυρα: 6.899 Ακυρα / Λευκά: 276 Έδρες: 17
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Αποστολάκης Γεώργιος-Θεόδωρος του Νικολάου 4.150 60,15 10
Καραγκούνη Ελένη (Λέλα) του Κωνσταντίνου 2.311 33,50 6
Μωραίτης Νικόλαος του Επαμεινώνδα 438 6,35 1
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Αποστολακης-Θεοδωρος 2.471 36,30 4 3.656 59,19 9
Αποστολακης-Αγγελος Παν 1.904 27,97 3 2.521 40,81 1
Ζαχαρακης Χρηστος Γεωργ 1.658 24,35 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC