Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Μενιδίου Αιτωλοακαρνανιας

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 3.434 Ψήφισαν: 2.456 Συμμετοχή: 71,52%
Ενσωμάτωση: 9 / 9 (100,00%) Έγκυρα: 2.379 Ακυρα / Λευκά: 77 Έδρες: 13
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Βασιλας Μαρκος του Κωνσταντινου 1.251 52,59 8
Πρεβεζιανος Ιωαννης του Περικλη 1.128 47,41 5
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Πρεβεζιανος Ιωαννης Περ 1.245 53,39 8
Βασιλας Μαρκος Κων/νου 1.087 46,61 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC