Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Κοινότητα Βαθυπέδου Ιωαννινων

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 342 Ψήφισαν: 239 Συμμετοχή: 69,88%
Ενσωμάτωση: 1 / 1 (100,00%) Έγκυρα: 206 Ακυρα / Λευκά: 33 Έδρες: 9
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Βασιλείου Παναγιώτης του Κων/νου 206 100,00 9
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Πλατσουκας Γεωργιος 201 100,00 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC