Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Πασαρώνος Ιωαννινων

Ώρα: 22/10 21:53 Εγγεγραμμένοι: 8.510 Ψήφισαν: 6.119 Συμμετοχή: 71,90%
Ενσωμάτωση: 23 / 23 (100,00%) Έγκυρα: 5.695 Ακυρα / Λευκά: 424 Έδρες: 17
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Βλετσας Αθανασιος (Σακης) του Αλεξιου 2.492 38,88 4 2.937 51,57 6
Ρογκοτης Δημητριος του Νικολαου 2.461 38,39 3 2.758 48,43 2
Παπαϊωαννου Θωμας του Νικολαου 1.457 22,73 2
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Στεφος Στεφος 1.889 29,53 4 3.148 54,11 11
Παπαιωαννου Θωμας 2.092 32,70 4 2.670 45,89 1
Μπαιραμπας Αποστολος 1.304 20,38 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC