Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Σελλών Ιωαννινων

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 4.455 Ψήφισαν: 2.839 Συμμετοχή: 63,73%
Ενσωμάτωση: 15 / 15 (100,00%) Έγκυρα: 2.747 Ακυρα / Λευκά: 92 Έδρες: 13
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Δημος Αλεξανδρος του Δημητριου 1.409 51,29 8
Καρρας Δημητριος του Ιωαννη 915 33,31 4
Λιοντος Κωνσταντινος του Ευστρατιου 423 15,40 1
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Δημος Αλεξανδρος 1.217 43,43 3 1.359 53,59 4
Φαρμακης Δημητριος 1.202 42,90 3 1.177 46,41 1
Λιοντος Κωνσταντινος 383 13,67 0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC