Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Ελευθερούπολης Καβαλας

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 11.299 Ψήφισαν: 8.356 Συμμετοχή: 73,95%
Ενσωμάτωση: 27 / 27 (100,00%) Έγκυρα: 7.987 Ακυρα / Λευκά: 369 Έδρες: 21
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Φιλοσογλου Ιωαννης του Αθανασιου 4.469 55,95 13
Σκαρτουλης Νικολαος του Μιχαηλ 3.518 44,05 8
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Φιλοσογλου Ιωαννης 4.462 56,15 15
Yποψήφιος του ΠAΣOK, προερχόμενος από το ΠAΣOK Ματσαγκος Σταματιος 3.484 43,85 10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC