Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Κοινότητα Ανατολικής Αργιθέας Καρδιτσας

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 3.144 Ψήφισαν: 1.470 Συμμετοχή: 46,76%
Ενσωμάτωση: 10 / 10 (100,00%) Έγκυρα: 1.416 Ακυρα / Λευκά: 54 Έδρες: 9
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Αργυρός Γεώργιος του Στυλιανού 959 67,73 6
Νασιώκα Ευθαλία του Ηλία 457 32,27 3
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Αργυρος Γεωργιος Στυλια 1.083 69,51 5
Μαργαρης Ιωαννης Κων/νο 475 30,49 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC