Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Αργιθέας Καρδιτσας

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 3.462 Ψήφισαν: 2.447 Συμμετοχή: 70,68%
Ενσωμάτωση: 11 / 11 (100,00%) Έγκυρα: 2.387 Ακυρα / Λευκά: 60 Έδρες: 13
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Καναβός Χρήστου του Χρυσοστόμου 1.292 54,13 8
Παπαδήμας Ηλίας του Δημητρίου 1.095 45,87 5
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Παπαδημας Ηλιας Δημητρι 1.185 51,59 9
Καναβος Χρηστος Χρυσοστ 1.112 48,41 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC