Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Αχελώου Καρδιτσας

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 2.046 Ψήφισαν: 1.510 Συμμετοχή: 73,80%
Ενσωμάτωση: 6 / 6 (100,00%) Έγκυρα: 1.475 Ακυρα / Λευκά: 35 Έδρες: 13
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Οικονόμου Αθανάσιος του Ματθαίου 777 52,68 8
Παπακώστας Δημήτριος του Κωνσταντίνου 698 47,32 5
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Παπακωστας Δημητριος Κω 864 55,60 9
Τσινας Δημητριος Λαμπρο 690 44,40 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC