Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Χέρσου Κιλκις

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 5.925 Ψήφισαν: 4.232 Συμμετοχή: 71,43%
Ενσωμάτωση: 11 / 11 (100,00%) Έγκυρα: 4.040 Ακυρα / Λευκά: 192 Έδρες: 13
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Ανθρακίδης Χρήστος του Θεμιστοκλή 1.867 46,21 8
Μπίμπασης Χρήστος του Γεωργίου 1.183 29,28 3
Βεργίδης Ανδρέας του Κων/νου 767 18,99 2
Καλπαζίδης Κωνσταντίνος του Σπύρου 223 5,52 0
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Ανθρακιδης Χρηστος 1.948 46,96 4 2.004 52,20 5
Βεργιδης Ανδρεας 1.314 31,68 2 1.835 47,80 2
Πιπεριδης Θεοδωρος 886 21,36 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC