Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Αγίας Παρασκευής Κοζανης

Ώρα: 22/10 22:18 Εγγεγραμμένοι: 3.406 Ψήφισαν: 2.469 Συμμετοχή: 72,49%
Ενσωμάτωση: 9 / 9 (100,00%) Έγκυρα: 2.366 Ακυρα / Λευκά: 103 Έδρες: 13
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Ζαμανίδης Σάββας 1.042 41,32 3 1.231 52,03 5
Πακάλτσης Αριστοτέλης 889 35,25 2 1.135 47,97 1
Μεντεκίδης Σάββας 591 23,43 2
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Ζαμανιδης Σαββας 810 32,54 3 1.279 52,87 6
Πακαλτσης Αριστοτελης 774 31,10 2 1.140 47,13 1
Συχουνιδης Ευαγγελος 567 22,78 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC