Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Κορινθίων Κορινθιας

Ώρα: 22/10 22:07 Εγγεγραμμένοι: 28.622 Ψήφισαν: 21.017 Συμμετοχή: 73,43%
Ενσωμάτωση: 59 / 59 (100,00%) Έγκυρα: 19.905 Ακυρα / Λευκά: 1.112 Έδρες: 27
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος του ΠAΣOK, προερχόμενος από το ΠAΣOK Πνευματικός Αλέξανδρος του Μιχαήλ 9.140 40,76 6 12.115 60,86 10
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Θωμάς Θωμαϊδης του Πέτρου 6.840 30,50 4 7.790 39,14 3
Aνεξάρτητος της N.Δ. χωρίς κομματική στήριξη. Γιώτης Κωνσταντίνος του Ιωάννη 3.922 17,49 3
Aνεξάρτητος που στηρίζεται από:  Συνασπισμό Κασίμης Χαράλαμπος του Παναγιώτη 2.002 8,93 1
Υποψήφιος ΚΚΕ, ΔΗΚΚΙ, Κομμουνισ. Ανανέωσης, Παρέμβαση Αριστ. Πολιτών και άλλες ριζοσπαστικές δυνάμεις Αλωνιστιώτης Παναγιώτης (Τάκης) του Αντωνίου 522 2,33 0
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος NΔ και ΣYN. Θωμαιδης Θωμας Πετρου 10.440 48,07 8 10.947 51,80 10
Yποψήφιος του ΠAΣOK, προερχόμενος από το ΠAΣOK Πνευματικος Αλεξανδρος 9.349 43,04 7 10.185 48,20 4
Aνεξάρτητος της N.Δ. χωρίς κομματική στήριξη. Λιαπης Χρηστος Γεωργιου 1.022 4,71 0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC