Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Ξυλοκάστρου Κορινθιας

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 16.298 Ψήφισαν: 12.185 Συμμετοχή: 74,76%
Ενσωμάτωση: 46 / 46 (100,00%) Έγκυρα: 11.828 Ακυρα / Λευκά: 357 Έδρες: 21
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Κλαδούχος Αντώνιος του Ανδρέα 6.189 52,32 13
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Αλογογιάννης Βλάσιος του Κωνσταντίνου 5.179 43,79 8
Ζάρρος Ανδρέας του Αποστόλου 460 3,89 0
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος ΠAΣOK / Συνασπισμού. Κλαδουχος-Αντωνιος Ανδρ 5.540 46,77 8 6.025 50,78 12
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Σκουρας Δημητριος Αναστ 5.802 48,98 9 5.840 49,22 4
Yποψήφιος του KKE προερχόμενος από το KKE. Κλαδουχος-Γρηγοριος Δημ 503 4,25 0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC