Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Κοινότητα Ανάφης Κυκλαδων

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 358 Ψήφισαν: 210 Συμμετοχή: 58,66%
Ενσωμάτωση: 1 / 1 (100,00%) Έγκυρα: 195 Ακυρα / Λευκά: 15 Έδρες: 9
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Ρουσσος Ιακωβος του Τζωρτζη 195 100,00 9
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Ρουσσος Ιακωβος Τζωρτζη 191 90,95 5
Χαλαρης Κυριακος Νικολα 19 9,05 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC