Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Άνω Σύρου Κυκλαδων

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 3.412 Ψήφισαν: 2.420 Συμμετοχή: 70,93%
Ενσωμάτωση: 9 / 9 (100,00%) Έγκυρα: 1.949 Ακυρα / Λευκά: 471 Έδρες: 13
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Ξαγοραρης Φωτιος του Δημητριου 1.949 100,00 13
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Σαλαχας Ισιδωρος Γεωργι 1.142 46,88 4 1.282 52,71 4
Παπιτσης Γεωργιος Βικεν 1.031 42,32 3 1.150 47,29 2
Καπελλας Χρηστος Στεφαν 263 10,80 0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC