Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Κοινότητα Δονούσης Κυκλαδων

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 190 Ψήφισαν: 118 Συμμετοχή: 62,11%
Ενσωμάτωση: 1 / 1 (100,00%) Έγκυρα: 116 Ακυρα / Λευκά: 2 Έδρες: 9
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Πρασινος Ιωαννης του Αντωνιου 116 100,00 9
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Πρασινος Ιωαννης Αντωνι 123 100,00 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC