Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Κοινότητα Ηράκλειας Κυκλαδων

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 158 Ψήφισαν: 103 Συμμετοχή: 65,19%
Ενσωμάτωση: 1 / 1 (100,00%) Έγκυρα: 87 Ακυρα / Λευκά: 16 Έδρες: 9
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Γαβαλας Θεοφανης του Ιωαννη 87 100,00 9
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Γαβαλας Θεοφανης Ιωαννο 98 100,00 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC