Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Κορθίου Κυκλαδων

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 3.150 Ψήφισαν: 1.770 Συμμετοχή: 56,19%
Ενσωμάτωση: 9 / 9 (100,00%) Έγκυρα: 1.548 Ακυρα / Λευκά: 222 Έδρες: 13
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Γλυνος Ιωαννης του Μιχαηλ 1.548 100,00 13
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Γλυνος Ιωαννης Μιχαηλ 1.812 100,00 15
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC