Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Ασωπού Λακωνιας

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 4.433 Ψήφισαν: 2.569 Συμμετοχή: 57,95%
Ενσωμάτωση: 11 / 11 (100,00%) Έγκυρα: 2.396 Ακυρα / Λευκά: 173 Έδρες: 13
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Τριχείλης Ηρακλής του Γεωργίου 2.396 100,00 13
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Τριχειλης Ηρακλης 1.909 71,50 11
Τριχας Αντωνιος 556 20,82 3
Περδικογιαννης Θεοδωρος 205 7,68 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC