Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Γερόνθρων Λακωνιας

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 3.118 Ψήφισαν: 1.493 Συμμετοχή: 47,88%
Ενσωμάτωση: 7 / 7 (100,00%) Έγκυρα: 1.336 Ακυρα / Λευκά: 157 Έδρες: 13
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Πήλιουρας Φίλιππος του Ιωάννη 1.336 100,00 13
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Πηλιουρας Φιλιππος 955 61,30 7
Γιαννακος Μιχαηλ 603 38,70 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC