Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Κοινότητα Καρυών Λακωνιας

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 1.477 Ψήφισαν: 536 Συμμετοχή: 36,29%
Ενσωμάτωση: 3 / 3 (100,00%) Έγκυρα: 465 Ακυρα / Λευκά: 71 Έδρες: 9
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Σταθάκης Θεόδωρος του Παναγιώτη 465 100,00 9
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Σταθακης Θεοδωρος 491 100,00 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC