Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Κοινότητα Καρυάς Λαρισας

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 1.534 Ψήφισαν: 918 Συμμετοχή: 59,84%
Ενσωμάτωση: 5 / 5 (100,00%) Έγκυρα: 814 Ακυρα / Λευκά: 104 Έδρες: 9
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Δασσιος Αντωνιος του Ιωαννη 814 100,00 9
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Δασσιος Αντωνιος Ιωαννη 565 58,85 5
Παληογιαννης Νικολαος Κ 395 41,15 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC