Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Ιεράπετρας Λασιθιου

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 20.262 Ψήφισαν: 16.259 Συμμετοχή: 80,24%
Ενσωμάτωση: 53 / 53 (100,00%) Έγκυρα: 15.597 Ακυρα / Λευκά: 662 Έδρες: 21
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος του ΠAΣOK, προερχόμενος από το ΠAΣOK Μαστοράκης Εμμανουήλ του Ιωάννη 7.955 51,00 13
Μεραμβελιωτάκης-Χριστοφακάκης Νικόλαος του Ευσταθίου 7.157 45,89 8
Γιαννίδης Δημήτριος του Αποστόλου 485 3,11 0
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Μεραμβελλιωτακης Χριστο 8.050 52,20 18
Yποψήφιος του ΠAΣOK, προερχόμενος από το ΠAΣOK Παπατσακωνας Ιωαννης Γε 7.370 47,80 11
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC