Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου Λασιθιου

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 4.420 Ψήφισαν: 3.231 Συμμετοχή: 73,10%
Ενσωμάτωση: 13 / 13 (100,00%) Έγκυρα: 2.935 Ακυρα / Λευκά: 296 Έδρες: 13
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Μηλιαράς Γεώργιος του Κωνσταντίνου 2.935 100,00 13
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Μηλιαρας Γεωργιος Κων/ν 1.998 54,78 9
Σφακιανακης Γιαννης Εμμ 918 25,17 3
Πιταροκοιλης Αποστολος 731 20,04 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC