Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Κοινότητα Βραχασίου Λασιθιου

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 1.466 Ψήφισαν: 902 Συμμετοχή: 61,53%
Ενσωμάτωση: 4 / 4 (100,00%) Έγκυρα: 766 Ακυρα / Λευκά: 136 Έδρες: 9
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Σφυράκης Γεώργιος του Νικολάου 766 100,00 9
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC