Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Κοινότητα Συκαμίνου Ανατολικης Αττικης

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 1.093 Ψήφισαν: 956 Συμμετοχή: 87,47%
Ενσωμάτωση: 3 / 3 (100,00%) Έγκυρα: 856 Ακυρα / Λευκά: 100 Έδρες: 9
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Ρουσσης Θωμας του Δημητριου 856 100,00 9
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Ρουσσης Θωμας Δημητριου 631 66,14 5
Καριωτη Βασιλικη Στυλια 323 33,86 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC