Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Κοινότητα Καστού Λευκαδας

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 234 Ψήφισαν: 101 Συμμετοχή: 43,16%
Ενσωμάτωση: 1 / 1 (100,00%) Έγκυρα: 84 Ακυρα / Λευκά: 17 Έδρες: 9
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Γιαννουτσος Πετρος του Γεωργιου 84 100,00 9
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Γιαννουτσος Πετρος Γεωρ 80 58,82 5
Τριλιβας Βασιλειος Σπυρ 56 41,18 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC