Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Σελέρου Ξανθης

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 5.269 Ψήφισαν: 3.652 Συμμετοχή: 69,31%
Ενσωμάτωση: 10 / 10 (100,00%) Έγκυρα: 3.516 Ακυρα / Λευκά: 136 Έδρες: 13
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Ιντζε Μεμετ Μπιρολ του Σελαμη 2.652 75,43 10
Μουσταφογλου Σεμσιντιν του Αχμετ 864 24,57 3
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Ιντζε Μεμετ Μπιρολ 1.792 54,92 6
Κιουτσουκ Ρετζεπ 1.471 45,08 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC