Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Μεθάνων Πειραιως

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 2.644 Ψήφισαν: 2.057 Συμμετοχή: 77,80%
Ενσωμάτωση: 9 / 9 (100,00%) Έγκυρα: 1.994 Ακυρα / Λευκά: 63 Έδρες: 13
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Παλλης Χρηστος του Λεωνιδα 1.378 69,11 9
Αθανασιου Σαββας του Νικολαου 616 30,89 4
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Παλλης Χρηστος Λεωνιδα 1.202 57,29 8
Χριστοπουλος Χριστος Γε 896 42,71 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC