Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Αρκαδίου Ρεθυμνης

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 5.131 Ψήφισαν: 4.073 Συμμετοχή: 79,38%
Ενσωμάτωση: 19 / 19 (100,00%) Έγκυρα: 3.744 Ακυρα / Λευκά: 329 Έδρες: 17
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Μανωλακακης Εμμανουηλ του Σταυρου 3.744 100,00 17
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Μανωλακακης Εμμανουηλ Σ 2.132 53,21 14
Μουνδριανακης Ευαγγελος 1.875 46,79 9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC