Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Κουρητών Ρεθυμνης

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 3.158 Ψήφισαν: 2.249 Συμμετοχή: 71,22%
Ενσωμάτωση: 15 / 15 (100,00%) Έγκυρα: 2.163 Ακυρα / Λευκά: 86 Έδρες: 13
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Σημαντηρας Στεφανος του Μιχαηλ 2.163 100,00 13
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Σταυρακακης Αριστειδης 2.085 100,00 15
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC