Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Νικηφόρου Φωκά Ρεθυμνης

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 5.251 Ψήφισαν: 3.998 Συμμετοχή: 76,14%
Ενσωμάτωση: 19 / 19 (100,00%) Έγκυρα: 3.636 Ακυρα / Λευκά: 362 Έδρες: 17
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Πατερακης Αντωνιος του Γεωργιου 3.636 100,00 17
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Πατερακης Αντωνιος Γεωρ 2.682 65,51 14
Κουριδακης Γεωργιος Ηρα 1.412 34,49 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC