Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Αμφίπολης Σερρων

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 4.687 Ψήφισαν: 3.538 Συμμετοχή: 75,49%
Ενσωμάτωση: 11 / 11 (100,00%) Έγκυρα: 3.376 Ακυρα / Λευκά: 162 Έδρες: 13
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Πετρίδης Πέτρος του Βασιλείου 1.712 50,71 8
Παπαδόπουλος Δημήτριος του Αναστασίου 1.664 49,29 5
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Πετριδης Πετρος 891 26,33 2 1.664 51,58 7
Παπαδοπουλος-Δημητριος 1.098 32,45 3 1.562 48,42 0
Κοδροπουλος Γρηγοριος 804 23,76 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC