Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Εμμανουήλ Παππά Σερρων

Ώρα: 22/10 22:46 Εγγεγραμμένοι: 14.744 Ψήφισαν: 9.550 Συμμετοχή: 64,77%
Ενσωμάτωση: 36 / 36 (100,00%) Έγκυρα: 9.007 Ακυρα / Λευκά: 543 Έδρες: 21
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Τσικές Βασίλειος του Αποστόλου 3.613 35,84 4 4.624 51,34 9
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Δεδούσης Ευάγγελος του Πασχάλη 3.580 35,51 4 4.383 48,66 1
Μπεντιούλης Δημήτρης του Αθανασίου 2.555 25,34 3
Υποψήφιος ΚΚΕ, ΔΗΚΚΙ, Κομμουνισ. Ανανέωσης, Παρέμβαση Αριστ. Πολιτών και άλλες ριζοσπαστικές δυνάμεις Μανδάνας Αργύριος του Ζήση 333 3,30 0
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Yποψήφιος της NΔ προερχόμενος από τη NΔ Δεδουσης Ευαγγελος 6.286 56,57 17
Yποψήφιος ΠAΣOK και KKE. Μπαλτσιος Βυρων 4.825 43,43 10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC