Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Κορμίστας Σερρων

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 4.408 Ψήφισαν: 2.465 Συμμετοχή: 55,92%
Ενσωμάτωση: 12 / 12 (100,00%) Έγκυρα: 2.317 Ακυρα / Λευκά: 148 Έδρες: 13
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Καραμπογιούκας Αλέξανδρος του Βασιλείου 1.182 51,01 8
Χατζηθεοδωρίδης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου 1.135 48,99 5
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Χατζηθεοδωριδης Παναγιω 1.182 45,55 4 1.452 62,40 5
Τσιακυριδης Δημητριος 425 16,38 2 875 37,60 2
Καραμπογιουκας Αλεξανδρ 386 14,87 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC