Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Δήμος Στρυμώνα Σερρων

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 10.194 Ψήφισαν: 6.632 Συμμετοχή: 65,06%
Ενσωμάτωση: 25 / 25 (100,00%) Έγκυρα: 6.263 Ακυρα / Λευκά: 369 Έδρες: 17
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Κετσετζής Βασίλειος του Ευαγγέλου 4.061 64,84 11
Ανδρεάδης Σταύρος του Χριστοφή 2.202 35,16 6
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Κετσετζης Βασιλειος 4.391 65,32 14
Γκουμας Ιωαννης 2.331 34,68 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC